Logowanie do systemu

 
Kontakt z Bankiem w sprawach m.in: oferty produktowej (lub reklamacji) - bank@bsjl.pl

Klient może dokonać zgłoszenia:

 1. -w zakresie dostępu do bankowości internetowej m.in.:
  1. - zablokowania dostępu,
  2. - problemów technicznych związanych z użytkowaniem bankowości internetowej,
  3. - pozostałe,
 2. - zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa elektronicznych kanałów dostępu,
 3. - problemów technicznych lub sugestii związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.

Zgłoszenia należy dokonywać:

 1. - całodobowo: na adres e-mail - ebo@bsjl.pl lub korzystając z bankowości internetowej w opcji -
     Kontakt / Wiadomości / Napisz wiadomość,
 2. - w godzinach od 7:00 - 18:00 - telefonicznie (+48) 15 8725-231 lub (+48) 15 8720-415, (z telefonów  
     komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora).

Klient może dokonać zgłoszenia dotyczącego zastrzeżenia karty płatniczej.

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie:

 1. - 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora),
 2. - (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora),
 3. - (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju
     i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora),
 4. - lub za pośrednictwem portalu https://www.kartosfera.pl

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https;
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikat.
 1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów;
 2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera;
 3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsjl.pl do paska adresowego przeglądarki;
 4. Pamiętaj, że Bank nigdy nie pyta o podanie hasła klienta drogą elektroniczną bądź przez telefon.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów podczas logowania przerwij próbę i zgłoś problem do Banku osobiście lub pod numer telefonu: +48 15 8725 231